• Moderný a čistý dizajn
  • Hra svetla a tieňov
  • Reprezentatívny vzhľad

Inštalácia sklenenej reklamnej tabuľe v interiéri - vstup do priestorov kancelárie architekta. Tepelne tvrdené sklo hrúbky 10 mm je kotvené do podlahy a stropu pomocou zasklievacej lišty v povrchovej úprave brúseného antikoru. Logo na skle je tvorené čírym sklom s opieskovaným pozadím, zatiaľ čo sklenená tabuľa je z opačnej strany chemický leptaná - satinovaná.

Chcete sa spýtať viac?