Záruku poskytujeme rozdelene na materiál a stavebné práce.

Záruku na materiál udáva výrobca kovania, štandardne je to však 2 roky od prevzatia stavebného diela, prípadne dlhšia záruka pri výbere značkového kovania, po dohodnutí špecifických zmluvných podmienok. Záruka na stavebné práce je zo zákona 5 rokov.